1. Knowledge
  2. Functies uitgelegd

Hoe gebruik ik het Action Center?

Vanuit het Action Center ontvang je iedere dag een melding wanneer het gemiddelde van de afgelopen 24 uur hoger of lager is dan normaal.

Weten welke trends zich vertonen in jouw onderzoeken? In het Action Center is dat gemakkelijk te zien. Om het Action Center te openen, klik je links in je menu op 'Notifications'. In het Action Center worden alle notificaties getoond die zijn aangemaakt in de huidige omgeving, voor de ingelogde gebruiker. Het action center is te gebruiken voor alle typen experiences, maar wordt standaard ingesteld voor SX, CX en UX onderzoeken. Dit omdat BX en EX onderzoeken doorgaans 1 tot 4 keer per jaar worden gemeten en dus niet voldoende data genereren.

Er worden notificaties gegenereerd op drie verschillende niveaus, namelijk: 
- Surveys
- E-mailuitnodigingen
- Specifieke vragen

Schermafbeelding 2023-05-11 om 09.27.45

Notificaties op surveyniveau

Notificaties op surveyniveau worden gecreëerd wanneer de gemiddelde totaalscore van een survey over de afgelopen x-uur meer dan een x-percentage afwijkt van het gemiddelde over een ingestelde periode, of van altijd.

Voorbeeld: Er wordt een notificatie gestuurd wanneer de totaalscore van de afgelopen 24 uur met 40% afwijkt van het gemiddelde van de afgelopen 90 dagen. 

Om aan te geven welke notificatie een hoge, gemiddelde of lage prioriteit heeft, stel je 3 verschillende percentages in. Zo kan bij een lage prioriteit de afwijking 10% zijn en bij een hoge prioriteit bijvoorbeeld 45%. Om trends tijdig te signaleren, kan bij een zelf gekozen percentage ook een notificatie per e-mail verstuurd worden.

Notificaties op vraagniveau

Het ontvangen van notificaties op vraagniveau gaat nagenoeg hetzelfde als notificaties voor surveyniveau, het enige belangrijke verschil is dat ze betrekking hebben op de score van een specifieke vraag.

Notificaties op e-mailuitnodigingen

Naast notificaties bij een afwijking op surveyresultaten, kan je ook notificaties ontvangen bij een afwijking in e-mailuitnodigingen. Het gemiddelde gaat altijd over een weekdag. Er wordt bij deze notificatie iedere dag gemeten of het aantal e-mailuitnodigingen meer dan een ingesteld percentage afwijkt van het gemiddelde van diezelfde weekdag over de afgelopen x-weken. 

Voorbeeld: Survey X wordt op maandag naar 400 personen gestuurd. Uit de gegevens blijkt dat het gemiddelde van de voorgaande 8 maandagen gemiddeld 600 uitnodigingen was. Het verschil is hier dus 33%. Aan de hand van eerder ingestelde percentages, wordt er een notificatie aangemaakt met een gemiddelde belangrijkheid. 

Het instellen van nieuwe regels

Survey- en invite-regels worden standaard aangemaakt voor alle gebruikers voor de surveys met type: CX, SX en UX. Andere regels kunnen ook handmatig worden aangemaakt. Om dat de doen klik je rechtsboven op 'Notificatie regels'. Je krijgt nu de keuze op welk niveau jij een regel wilt aanmaken.

Schermafbeelding 2023-05-11 om 11.22.12

Na de keuze voor het niveau kan je zelf een regel instellen, of kiezen voor een default score uit de bibliotheek. 

Schermafbeelding 2023-05-11 om 11.24.16

Wanneer je een nieuwe notificatieregel creëert, kan je de regel geheel naar eigen wens instellen. Start met een naam voor jouw regel, selecteer het triggertype voor jouw regel, selecteer de survey waar deze regel op van toepassing is, selecteer de duur van jouw notificaties en wat het minimum aantal responses is voor het activeren van de trigger. 

Schermafbeelding 2023-05-11 om 11.26.37

Klik op 'Volgende'. Vul nu de belangrijkheidsdrempels in aan de hand van percentages passend bij de prioriteit. Een hoge prioriteit geldt  bijvoorbeeld bij een afwijking van 45% of meer, een gemiddelde prioriteit bij 30%-45% afwijking en een lage prioriteit bij 10%-30% afwijking. Stel het tijdsframe in als gemiddelde waar de afwijking over gemeten wordt. Wil je ook e-mailnotificaties ontvangen bij een bepaalde belangrijkheidsdrempel? Stel dat dan hier in. 

Schermafbeelding 2023-05-11 om 11.29.48

Rond je nieuwe regel af. De eerste metingen staan de volgende ochtend in jouw action center. 

Let op: Alle regels die je aanmaakt, zijn uniek voor jouw omgeving en jouw account en gelden dus niet voor collega's die in dezelfde omgeving werken.